Remont dachu kościoła

Parafia zakończyła prace polegające na remoncie dachu i wieży kościoła p.w. Św. Wojciecha B.M. w Uhowie.
Parafia otrzymała na ten cel w ubiegłym roku dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-
2020 w ramach konkursu ogłoszonego przez LGD N.A.R.E.W.

Wartość całego projektu to ponad 260 tys. zł, a jego celem jest zachowanie zabytkowego
budownictwa sakralnego poprzez remont dachu i wieży kościoła p.w. Św. Wojciecha B.M. w Uhowie.

W ramach inwestycji została naprawiona i zaimpregnowana preparatami ogniochronnymi i
biobójczymi więźba dachowa dachu kościoła i wieży kościelnej. Dach kościoła został pokryty dachówką ceramiczną, a dach wieży blachą miedzianą. Wymienione zostały także rynny i rury spustowe.

Renowacji poddane zostały także elementy zwieńczenia wieży (krzyż). Wykonawcą robót
budowlanych była firma Sławomir Truchel “KOMPLEXDACH” Zakład Usługowo-Handlowy z
Zambrowa.