Antoni Beszta-Borowski

http://bazylika-bielsk.e-kei.pl/wp-content/uploads/2014/07/Bl_Antoni_Historia.jpg Błogosławiony ks. Antoni Beszta-Borowski przyszedł na świat 9 września 1880 r. we wsi Borowskie Olki na Podlasiu należącej do ówczesnej parafii w Bielsku Podlaskim, w rodzinie o silnie zakorzenionych tradycjach patriotycznych. Był wnukiem uczestnika powstania styczniowego 1863 r. Został ochrzczony w kościele w Surażu przez ks. Teofila Hryniewickiego. Wykształcenie zdobywał w szkołach powszechnych w Surażu i w Białymstoku, następnie studiował w Seminarium Duchownym w Wilnie, gdzie w 1904 r. przed obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej przyjął święcenia kapłańskie.

Posługę duszpasterską rozpoczął w wileńskim kościele św. Rafała, a trzy lata później został proboszczem w Surwiliszkach na Wileńszczyźnie. W latach następnych pełnił posługę kapłańską na Kresach Wschodnich w Prużanach (teren Polesia – obecnie w granicach Białorusi) przez cały okres I wojny światowej a od 1918 r. w Kuźnicy Białostockiej.

Dwa lata później w 1920 r. został proboszczem parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim, po niespełna siedmiu latach zarządzania parafią w 1927 r. został mianowany dodatkowo na stanowisko dziekana bielskiego.

Kiedy wybuchła II wojna światowa w 1939 r. został mianowany wikariuszem generalnym diecezji pińskiej, której tereny do wybuchu w lipcu 1941 r. wojny Niemiecko-Sowieckiej znajdowały się pod okupacją radziecką. Po napaści Niemiec na Związek Radziecki wielokrotnie był ostrzegany o grożącym mu niebezpieczeństwie. Jednak nie zdecydował się opuścić swoich parafian, choć niemiecki okupant szczególnie zawzięty był na polską inteligencję.

W dniu 15 lipca 1943 r., Niemcy przeprowadzili od dawna przygotowywaną akcję masowych mordów na polskiej inteligencji. Może się wydawać, że zbieżność z dniem „Bitwy pod Grunwaldem 1410 r. kiedy to wojska polskie i litewskie pokonały wojska zakonu krzyżackiego nie była tu przypadkowa. W ramach tej zmasowanej obławy na terenie Bielska Podlaskiego i okolic aresztowano a następnie rozstrzelano od 50 do 60 osób. Prawdziwa liczba ofiar z tego dnia nie jest do końca znana. Wśród ofiar znaleźli się m.in. trzej księża, burmistrz, nauczyciele, kupcy i 17 dzieci a najmłodszym rozstrzelanym w tej grupie był 2 letni chłopiec. Głównie chodziło o zniszczenie polskiej inteligencji.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Podlaskie_-_Bielsk_Podlaski_-_Bielsk_Podlaski_-_Cmentarz_miejski_02.JPG/220px-Podlaskie_-_Bielsk_Podlaski_-_Bielsk_Podlaski_-_Cmentarz_miejski_02.JPG

Pomnik-Mauzoleum upamiętniające faszystowski mord 50 osób dnia 15.07.01943r.

W 1999 r. został beatyfikowany przez Jana Pawła II i w ten sposób dołączył do grona 108 polskich męczenników II wojny światowej. Stało się to podczas pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny w dniu 13 czerwca 1999 r. w Warszawie.

W rok po beatyfikacji, dnia 15 lipca 2000 r. doczesne szczątki bł. ks. Antoniego zostały uroczyście przeniesione z  bielskiego parafialnego cmentarza i złożone w relikwiarzu – trumience, która znajduje się u podstawy ołtarza bocznego Matki Bożej Różańcowej w Bazylice Mniejszej w Bielsku Podlaskim.

W 2002 r. w miejscowości Borowskie Olki, miejscu urodzenia i dzieciństwa ks. Antoniego Beszty-Borowskiego, został odsłonięty i poświęcony pomnik ku Jego czci. Uroczystości obyły się w dniu 13.VII.2002 r., którym przewodniczył arcybiskup Wojciech Zięba. Podczas odsłaniania pomnika ku czci bł. Antoniego w miejscowości Borowskie Olki, miejscu urodzenia męczennika, abp Wojciech Zięba, metropolita białostocki, powiedział:

„Niech każdy, kto się przed tym krzyżem zatrzyma, […] umocni swoją wiarę, pogłębi nadzieję i uczy się od błogosławionego kochać Boga nade wszystko, a bliźnich aż do zapomnienia o sobie”… Uroczystościom przewodniczył

C:\Users\Bożenna\Desktop\100D3200\CSC_0148.JPG

Szczególne miejsca kultu błogosławionego to Parafia Narodzenia Najświętszej Marii i Św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim i parafia Św. Wojciecha w Uhowie. gdzie również znajdują się jego relikwie .

http://drohiczynska.pl/wp-content/uploads/2015/07/ksap_borowski_rocz_bielsk.jpg

Modlitwa za wstawiennictwem Błogosławionego

Antoniego Beszty-Borowskiego

“Miłosierny Boże, któryś w poczet błogosławionych męczenników powołał kapłana Antoniego, daj nam za Jego przyczyną: pokój w świecie, ład w Ojczyźnie, miłość w rodzinie, więź serdeczną, szacunek dla stanu kapłańskiego oraz nowe, liczne powołania do służby Bogu i ludziom. ”

Amen.