17 Kwi

Niedziela Miłosierdzia Bożego 19.04.2020 r.

* Kończy się oktawa Zmartwychwstania Pańskiego.
* W tygodniu Msze św. o godz. 7.00.
* W czwartek liturgiczna Uroczystość św. Wojciecha B.M. patrona naszej parafii.
* W piątek Uroczystość św. Jerzego Męczennika. Post w tym dniu nie obowiązuje.
* W sobotę święto św. Marka Ewangelisty.
* W niedzielę także będę odprawiał z uroczystości św. Wojciecha tak jak to czyniliśmy przenosząc odpust na niedzielę.
* Dziękuję za sprzątnięcie kościoła z Borowskich Wypychów.
* W sobotę o godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszam z Borowskich Skórek.
* Dziękuje za ofiary złożone w tygodniu na kościół 900 zł. Bóg zapłać.
* Od poniedziałku w naszym kościele możne uczestniczyć 17 osób plus ministranci. Zapraszam.
* Zgodnie z zarządzeniem ks. Arcybiskupa (umieszczone poniżej) możliwa jest pierwsza Komunia dzieci indywidualnie lub w mniejszych grupach.

Nowe zarządzenie Metropolity Białostockiego

| autor: ArchiBial.pl

Arcybiskup Metropolita Białostocki Tadeusz Wojda wydał kolejne zarządzenie dotyczące m. in. udziału wiernych w  nabożeństwach, udzielania sakramentów i pielgrzymek w czasie trwania stanu epidemi.

Nowe zarządzenie Metropolity Białostockiego
fot. © Teresa Margańska

W związku ze stopniowym wycofywaniem przez organy państwowe ograniczeń wynikających z trwającego stanu epidemii, częściowo modyfikuję dotychczasowe rozporządzenia. Mając na uwadze dobro duchowe i bezpieczeństwo wiernych i kapłanów Archidiecezji Białostockiej postanawiam co następuje:

1. Do dnia 11 maja 2020 r. zostaje przedłużona dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Gorąco zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. transmitowanej przez środki społecznego przekazu.

2. Nowe rozporządzenia organów państwowych pozwalają na zwiększenie ilości wiernych uczestniczących w zgromadzeniach liturgicznych. Ilość osób biorących udział w liturgii powinna być ustalona zgodnie z metrażem powierzchni kościoła, biorąc pod uwagę 1 osobę na 15m2. Uczestnicy zgromadzeń liturgicznych mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowania odpowiedniej odległości (min. 2 m). Obowiązek ten nie dotyczy celebransa i osób posługujących w liturgii w czasie pełnienia ich funkcji. W innych przestrzeniach posługi duszpasterskiej np. przyjmowanie interesantów w kancelarii kapłana obowiązuje zakrywanie ust i nosa.

3. Na prośbę rodziców dopuszcza się możliwość organizowania I Komunii św. indywidualnej lub w małych grupach z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Decyzję w tej sprawie podejmuje miejscowy Proboszcz w porozumieniu z rodzicami dzieci, uwzględniając aktualne zarządzenia organów państwowych.

4. Do odwołania należy zawiesić organizację Sakramentu Bierzmowania.

5. Zostaje odwołana VIII Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku przewidziana na dzień 19 kwietnia 2020 r.

6. XXVII Piesza Pielgrzymka mężczyzn do Krypna zaplanowana na dzień 2 maja 2020 r. nie odbędzie się w przewidzianym terminie.

7. Przypominam, że na każdy wywiad i wypowiedź do mediów dotyczące nauki katolickiej lub obyczajów kapłani Archidiecezji mają uzyskać zgodę Arcybiskupa Metropolity Białostockiego (KPK 772 § 2, 804 § 1 i 831 § 2). Wymagana zgoda dotyczy również wszelkich transmisji liturgicznych poprzez środki społecznego przekazu. Wymóg ten nie obejmuje transmisji liturgicznych przeprowadzanych za pomocą mediów parafialnych.

Dziękuję Kapłanom za ofiarną posługę w czasie Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych. Siostrom zakonnym i wiernym świeckim dziękuję za okazane zrozumienie, ofiarną modlitwę i przykładną postawę chrześcijańską. W związku z trudną sytuacją gospodarczą apeluję do Wszystkich o zwrócenie szczególnej uwagi na potrzebujących i ubogich.

Wszystkich otaczam modlitwą i z serca błogosławię.

Abp Tadeusz Wojda
METROPOLITA BIAŁOSTOCKi

11 Kwi

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 12.04.2020 r.

* Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego obchodzi się przez 8 dni (oktawa).
* W dzień powszedni Msze św. o godz. 18.00, po nich kolejny dzień nowenny przed Uroczystością Miłosierdzia Bożego.
* W sobotę Mszę św. za zmarłych Urszulę i Antoniego Kleszczewskich odprawię w kościele o godz. 14.00.
* Dziękuję za udekorowanie grobu pańskiego: Józefowi Danowskiemu, Bogdanowi Sasinowskiemu, Maciejowi Mierzejewskiemu, Sławomirowi Olszewskiemu.
* Dziękuję za ofiary złożone w tygodniu na kościół 1330 zł.
* Dziękuję za pozostałe ofiary na kwiaty do grobu pańskiego:
ul. 1-go Maja 150 zł,
Borowskie Skórki 200 zł,
ul. Kolejowa 230 zł,
Borowskie Olki, Wypychy i Cibory 350 zł. Bóg zapłać.
* Dziękuję za codzienną adorację Najświętszego Sakramentu w Wielkim Poście od godz. 15.00 do 19.00 i adorację przez cały okres Triduum Paschalnego i w nocy z soboty na niedzielę. Szczególne moje podziękowania kieruję do wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym za organizację całego czuwania i adoracji. Dziękuję strażakom za całonocne czuwanie.
* Dziękuję za sprzątnięcie kościoła z Borowskich Olków.
* W sobotę o godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszam z Borowskich Wypychów.

Wszystkim parafianom składam najserdeczniejsze życzenia zdrowych i pogodnych świąt, pełnych nadziei i optymizmu. Niech Pan Jezus Zmartwychwstały będzie siłą na każdy dzień i niech sprawi by nikt nie czół się w tych dniach samotny.

 

04 Kwi

Niedziela Palmowa 5.04.2020 r.

* W środę o godz. 9.00 dekorowanie kościoła na święta. Proszę radnych o pomoc. O godz. 12.00 sprzątanie kościoła. Zapraszam z Borowskich Olków.
* W czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00.
* W piątek obowiązuje ścisły post. Nabożeństwo Męki Pańskiej o godz. 15.00. Adorujemy krzyż Pana Jezusa do godz. 20.00. Za uklęknięcie przed krzyżem czy skłon można uzyskać odpust zupełny. Początek nowenny przed uroczystością Miłosierdzia Bożego.
* W sobotę nie będzie poświęcenia pokarmów.
* Wigilia Paschalna o godz. 20.00. Od godz. 22.00 adoracja indywidualna Najświętszego Sakramentu do godz. 6.00. Przez cały czas jest otwarty kościół i możliwość modlitwy.
* Proszę o pozostanie w domach i uczestnictwo w nabożeństwach poprzez transmisję telewizyjną. W kościele może pozostawać 5 osób.
* W niedziele Msze św. o godz. 6.00. Nie będzie procesji i o 11.30. W Domu Pomocy Społecznej o godz. 14.00. Nie będzie wieczornej Mszy św.
* Na drugi dzień świąt o godz. 9.00, 11.30 i 18.00.
* Dziękuję za ofiary złożone na kościół 500 zł. Bóg zapłać.
* Dziękuję za ofiary na kwiaty do grobu pańskiego:
ul. Mickiewicza 660 zł,
ul. Kościelna, Sportowa, Cmentarna i Szkolna 510 zł,
ul. Białostocka 355 zł,
ul. Polna i Spokojna 300 zł,
ul. Surażska 400 zł. Bóg zapłać.
* Dziękuję za ofiarowany kamień do grobu pańskiego Andrzejowi Bogusz.
* Intencja dla kół żywego różańca: „O łaskę przezwyciężenia pandemi koronawirusa w Polsce i na świecie.”

Błogosławieństwo pokarmów:

* W niedzielę przed śniadaniem wielkanocnym najlepiej żeby uczynił to ojciec rodziny. Tekst modlitwy poniżej:

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,
t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.
 
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
 
Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

29 Mar

V niedziela Wielkiego Postu 29.03.2020 r.

* W piątek pierwszy piątek miesiąca. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. Od godz. 9.00 będę odwiedzał osoby chore ze spowiedzią i Komunią św. Proszę zgłaszać osoby chore.
* W sobotę pierwsza sobota miesiąca. Mszę św. z godz. 14.00 z Domu Pomocy Społecznej odprawię w sobotę o godz. 14.00 w kościele.
* W przyszłą niedzielę Niedziela Palmowa. Nie będzie w tym dniu Drogi Krzyżowej.
* Dziękuję za sprzątnięcie kościoła z Borowskich Żaków.
* W sobotę o godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszam z Borowskich Ciborów.
* Dziękuję za ofiary 400 zł. na kościół. Bóg zapłać.
* Ofiary na kwiaty do grobu pańskiego:
Borowskie Żaki 200 zł,
Borowskie Michały 560 zł,
ul. Borowska 210 zł.
* Można telefonicznie umówić się na spowiedź w kościele tel. 85 7153499
* Kościół przez cały dzień jest otwarty.

 

28 Mar

Zarządzenie Metropolity Białostockiego na okres epidemii 26 marca 2020

Zarządzenie Metropolity Białostockiego na okres epidemii

| autor: ArchiBial.pl

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 i 25 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. oraz Komunikatu przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br., Arcybiskup Metropolita Białostocki Tadeusz Wojda wydał zarządzenie odnośnie sprawowania czynności liturgicznych w stanie epidemii.

Zarządzenie Metropolity Białostockiego na okres epidemii
fot. © Wojciech Kitlas

 

Zarządzenie Arcybiskupa Metropolity Białostockiego
odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych
w stanie epidemii


Czcigodni i Drodzy Kapłani!

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z sytuacji, w jakiej znalazła się ludzkość na całym świecie z powodu epidemii koronawirusa. Doświadczenie innych krajów uczy, że jakiekolwiek pobłażanie pandemii niesie ze sobą dramatyczne skutki zarówno w ilości osób zakażonych, jak i w przerażającej liczbie zgonów.

Wobec tak wielkiego zagrożenia wszyscy musimy zachować ostrożność i zdrowy rozsądek. W konsekwencji trzeba ograniczyć liczbę wiernych uczestniczących w zgromadzeniach religijnych według aktualnych wskazań organów państwowych i służb sanitarnych. W oparciu o Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca br., Dekret i Notę Penitencjarii Apostolskiej z dnia 19 marca br. oraz WskazaniaPrezydium Konferencji Episkopatu Polski dla Biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach


w Archidiecezji Białostockiej wprowadzam następujące zarządzenia:

1. Zgodnie z kan. 87 §1 KPK, przedłużam dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 19 kwietnia br. na zasadach określonych w dekrecie z dnia 13 marca br.

Od dnia 25 marca w każdej Mszy św. lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Zatem, oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, powinny to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Na drzwiach kościoła należy umieścić stosowną informację, jednocześnie przekazując ją wiernym drogą internetową.

Jeśli przewidziano Mszę św. koncelebrowaną, to w celu umożliwienia uczestnictwa w niej przedstawicielom rodzin zamawiających, należy rozważyć odprawienie każdej z intencji w osobnej celebracji. Praktyka ta nie jest możliwa w dniach Triduum Paschalnego.

W domach zakonnych w celebracjach Mszy św. i nabożeństwach pasyjnych mogą uczestniczyć jedynie mieszkańcy domu, bez udziału osób przychodzących z zewnątrz.

Ograniczenie liczby uczestników zgromadzenia do 5 osób obowiązuje również podczas liturgii pogrzebowej. Należy ją ograniczyć do jednej, tj. III stacji na cmentarzu. Uczestniczy w niej najbliższa rodzina (Obrzędy pogrzebu, s. 176). Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację tę może poprzedzić procesja od bramy cmentarza. W pogrzebie nie mogą uczestniczyć osoby objęte kwarantanną. Po nabożeństwie na cmentarzu należy zaprosić rodzinę na odprawienie Mszy św. pogrzebowej w kościele lub ustalić jej późniejszy termin.

Tak jak do tej pory, wiernych zachęcam do uczestnictwa we Mszy św., rekolekcjach wielkopostnych i innych nabożeństwach za pośrednictwem środków społecznego przekazu. W ciągu dnia kościoły mają pozostawać otwarte dla indywidualnej modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu.


2.
Należy stworzyć wiernym możliwość do spowiedzi indywidualnej. Chociaż właściwym miejscem sprawowania sakramentu pojednania jest konfesjonał, to w obecnych warunkach sakrament ten można sprawować poza konfesjonałem, np. w kościele, w kaplicy, w zakrystii, w sali katechetycznej, w biurze parafialnym lub w innym godnym miejscu, pozwalającym na zachowanie prywatności i zasad bezpieczeństwa.

Należy udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który można umówić się z duszpasterzem na indywidualną spowiedź.

Duszpasterze winni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się z prośbą o spowiedź.

Po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach należy zorganizować dni skupienia z nabożeństwami pokutnymi i indywidualną spowiedzią.

3. Nie wolno w sposób nieuprawniony korzystać z rozgrzeszenia ogólnego (por. normy zawarte w Obrzędach Pokuty dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich, wyd. 2, Katowice 2010, n. 39). Nie jest też możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). Zakazana jest publiczna spowiedź z indywidualnych grzechów.

4. Należy przypomnieć wiernym, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie, przynositakże przebaczenie grzechów śmiertelnych. Ma on jednak zawierać w sobie mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe.

Zawsze należy pamiętać, że uzyskane w ten sposób odpuszczenie grzechów jest związane z obowiązkiem ich wyznania podczas najbliższej możliwej okazji do spowiedzi, pod karą wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny. (Załącznik nr 1).

5. Należy wyjaśnić wiernym, że w wykładni trzeciego przykazania kościelnego: „Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię św.”, Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej (26.02.2020) do Niedzieli Trójcy Świętej (7.06.2020).

6. Prawo kanoniczne dopuszcza przyjmowanie Komunii św. do ust i na rękę. Jeśli część wiernych przyjmuje Komunię św. na rękę, a część do ust, jest wskazane, aby obu grupom Komunii św. udzielali różni szafarze lub też by osoby przyjmujące Komunię św. do ust przyjmowały ją po osobach przyjmujących Komunię św. na rękę. Wiernych przyjmujących Komunię św. na rękę zachęca się, by uprzednio, w miarę możliwości, zdezynfekowali sobie dłonie.

Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej, wiernym, którzy indywidualnie poproszą o udzielenie Komunii św. poza liturgią, należy to uczynić zgodnie z przewidzianym obrzędem (por. Komunia Święta i kult Tajemnicy Eucharystycznej poza Mszą św., Katowice 1985, s. 16-36), z wyjątkiem:

 • Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym,
 • Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie jako Wiatyku.


7. Sakrament chrztu św. należy sprawować z zachowaniem środków ostrożności co do kontaktu bezpośredniego. Zgodnie z przepisami liturgicznymi może on być sprawowany poza Mszą św., w obecności najbliższej rodziny. Zgodnie z tradycją Kościoła chrzest katechumenów może mieć miejsce również w uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Organizacja Triduum Sacrum

W związku z ograniczeniem zgromadzeń religijnych do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę, należy przypomnieć wiernym, że uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota) nie jest nakazane, a zatem nieobecność na tych celebracjach nie wiąże się z zaciągnięciem grzechu. Dlatego zachęcam wszystkich wiernych naszej Archidiecezji do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła w celebracji Świętego Triduum za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu, w tym serwisu internetowego Archidiecezji ArchiBial.pl i kanału YouTube ArchiBial Media.

1. Wielki Czwartek:

 • Msza św. Krzyżma odbędzie się bez udziału kapłanów. Święte oleje do przekazania wszystkim parafiom będzie można odebrać w późniejszym czasie. Do tego czasu korzystamy nadal z Olejów pobłogosławionych przed rokiem. W przypadku ich braku, nowo pobłogosławione Oleje można będzie odebrać przy katedrze (sala n. 12) w Wielki Piątek w godz. 10.00-12.00. Odnowienie przyrzeczeń kapłańskich odbędzie się w późniejszym terminie.
 • We Mszy św. Wieczerzy Pańskiej opuszcza się obrzęd umywania nóg i procesję do ołtarza wystawienia. Najświętszy Sakrament ma być przechowywany w tabernakulum. W tym roku nie organizuje się ołtarza wystawienia, tzw. ciemnicy.

2. Wielki Piątek:

 • Liturgia Wielkiego Piątku we wszystkich parafiach powinna rozpocząć się o godz. 15.00. Obecni na liturgii adorują Krzyż przez przyklęknięcie. Do wezwań Modlitwy Powszechnej należy dołączyć specjalną intencję za chorych, zmarłych, znajdujących się w sytuacji zagubienia (por. Missale Romanum, s. 314, n. 13). (Załączniki nr 2 i 3).
 • Na zakończenie Liturgii Męki Pańskiej, Najświętszy Sakrament przenosi się do Grobu Pańskiego i wystawia do indywidualnej adoracji. Rozpoczyna się Nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego.

3. Wielka Sobota:

 • Zachęca się do korzystania z możliwości indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim.
 • Nie organizuje się tradycyjnego święcenia pokarmów. Pobłogosławienia pokarmów dokonują wierni w domach przed śniadaniem wielkanocnym, zgodnie z księgą Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, t. 2, Katowice 2001, nn. 1347-1350; (Załącznik nr 4). Tekst tego obrzędu należy podać na stronie internetowej parafii, ewentualnie powielić i wyłożyć w kościele; będzie on zamieszczony również na stronie internetowej Archidiecezji.
 • Jeśli zaistnieje konieczność poświęcenia wody na prośbę wiernych, czynimy to indywidualnie. Nie święcimy wody w celu pozostawienia jej w dużym pojemniku w kościele lub przed kościołem.

4. Niedziela Zmartwychwstania:

 • W celebracji Wigilii Paschalnej, przy Liturgii światła należy pominąć rozpalanie ogniska oraz zapalanie świec wiernych. W praktyce, liturgię rozpoczynamy w prezbiterium, gdzie po zapaleniu paschału przechodzi się bezpośrednio do Orędzia Wielkanocnego (Exsultet). Potem następuje Liturgia Słowa. W czasie Liturgii chrzcielnej należy opuścić Litanię do Wszystkich Świętych i Błogosławieństwo wody chrzcielnej, a tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne (por. Missale Romanum, s. 371, n. 55). Pomija się pokropienia wiernych wodą święconą. Odmawia się modlitwę powszechną. Potem następuje Liturgia Eucharystyczna.
 • W Wigilię Paschalną i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie święci się wody i w związku z tym nie używa się pokropień. Nie ma też procesji rezurekcyjnej.

Pozostałe zarządzenia

1. Zostaje odwołany Dzień Młodzieży zaplanowany na sobotę 4 kwietnia br.

2. Zostaje odwołany Zjazd Paschalny w sobotę 18 kwietnia br.

3. Informacje w sprawie udzielania sakramentu bierzmowania i Pierwszych Komunii św. w parafiach zostaną podane po Świętach Wielkanocnych.

4. Urzędy archidiecezjalne, w tym kurialne będą zamknięte do odwołania. Sprawy pilne będą załatwiane drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem poczty.

Powyższe zarządzenie należy umieścić w gablotach, na stronach internetowych i w parafialnych portalach społecznościowych.

Drodzy Kapłani,

Wyrażam Wam moją ogromną wdzięczność za posługę w trudnych okolicznościach epidemii, a wszystkim wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Ufam, że to nieznane nam doświadczenie wiary, zaowocuje jeszcze większym pragnieniem spotkania z Jezusem Chrystusem oraz ożywieniem naszej wiary.

Proszę też o modlitwę w intencji chorych oraz tych, którzy na różne sposoby walczą z epidemią koronawirusa. Zmarłych niech Pan przyjmie do swojej chwały.

Wszystkich otaczam modlitwą i z serca Wam błogosławię.

Abp Tadeusz Wojda SAC
METROPOLITA BIAŁOSTOCKI

Białystok, dnia 26 marca 2020 roku


Arcybiskup Tadeusz Wojda

22 Mar

IV niedziela Wielkiego Postu 22.03.2020 r.

* W środę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Msze św. o godz.    7.00, 14.00 w DPS i 17.00. Zachęcam do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
* Rekolekcje w naszej parafii są przełożone na późniejszy czas. W piątek i sobotę odprawię Msze św. według przyjętych intencji 9.00, 11.30 i 17.00, w sobotę także o 14.00 w DPS.
* W przyszłą niedzielę rozpoczyna się okres pasyjny Wielkiego Postu.
* Dziękuję za sprzątnięcie kościoła z ul. Kościelnej.
* W sobotę o godz. 10.00 do sprzątania kościoła zapraszam z Borowskich Żaków.
* Dziękuję Tomaszowi Januszyk za ofiarowanie świecy paschalnej.
* W związku ze zmianą czasu od Msza św. w niedzielę o godz. 18.00.
* Dziękuję za ofiarę 200 zł. na kościół. Bóg zapłać.
* Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej będzie w 2021 roku.
* Bierzmowanie  będzie w późniejszym terminie.

15 Mar

III niedziela Wielkiego Postu 15.03.2020 r.

* W środę dzień imienin księdza Abp Edwarda Ozorowskiego. Polecamy do w modlitwie.
* W czwartek Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. Msze św. o godz. 7.00 i 17.00.
* Dziękuję za sprzątnięcie kościoła z ul. Kościelnej.
* W sobotę o godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszam z ul. Kościelnej od strony Domu Kultury.
* Dziękuję za ofiary złożone w tygodniu na kościół 300 zł. Bóg zapłać.
* Od poniedziałku przez cały tydzień(oprócz w tym tygodniu czwartku i piątku)od godz. 17.00 do 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu. Zachęcam w ciszy do modlitwy by ustała epidemia koranawirusa. Będę w tym czasie spowiadał.
* Droga Krzyżowa w piątek dla dorosłych będzie. Dla dzieci drogi krzyżowe odwołane.

 

08 Mar

II niedziela Wielkiego Postu 8.03.2020 r.

* Ofiary złożone dziś do puszek przeznaczone są na misje.
* W piątek 13 marca 7 rocznica wyboru papieża Franciszka na stolicę piotrową. Polecamy go w modlitwie Panu Bogu.
* Dzisiaj o godz. 15.00 w kościele spotkanie z kandydatami na ministrantów.
* Dziękuję za sprzątnięcie kościoła z ul. Szkolnej i Cmentarnej.
* W sobotę godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszam z ul. Kościelnej od strony rzeki.

 

01 Mar

I niedziela Wielkiego Postu 1.03.2020 r.

Dzisiejsza taca przeznaczona jest na potrzeby Archidiecezji.
W środę Uroczystość św. Kazimierza Królewicza.
W piątek pierwszy piątek miesiąca. Msze św. o godz. 7.00, 14.00 w DPS, o 17.00 Droga Krzyżowa. Osoby chore będę odwiedzał z Komunią św. od godz. 9.00.
W sobotę pierwsza sobota miesiąca.
W przyszłą niedzielę puszka na misje.
Intencja dla kół żywego różańca: „O trzeźwość w naszych rodzinach”.
Dziękuję za sprzątniecie kościoła z ul. Sportowej.
W sobotę o godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszam z ul. Szkolnej i Cmentarnej.

 

23 Lut

VII niedziela zwykła 23.02.2020 r.

* Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.
* W środę Środa Popielcowa rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. Msze św. z obrzędem posypania popiołem o godz. 9.00, 11.30 i 17.00. W tym dniu obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post (trzy posiłki bezmięsne w tym jeden do syta).
* Zachęcam do dobrowolnych postanowień na Wieli Post np.: abstynencja od alkoholu.
* Powstrzymajmy się w tym czasie od zabaw i dyskotek.
* Zachęcam do udziału w nabożeństwach pasyjnych. Droga Krzyżowa dla dorosłych w piątki o godz. 17.00 bez Mszy św. ale z obrzędem Komunii św. Dla dzieci w środę (oprócz popielcowej) o godz. 17.00 bez Mszy św. ale z obrzędem Komunii św.
* Gorzkie Żale w niedzielę po sumie i o godz. 16.45 przed Mszą wieczorną. Za udział w nabożeństwach pasyjnych można uzyskać odpust zupełny.
* Rekolekcje w naszej parafii w piątek sobotę i V niedzielę Wielkiego Postu poprowadzi je ks. Tomasz Rogowski.
* Przy wycince suchego drzewa pracowali: Józef Danowski, Piotr Borowski, Bogdan Sasinowski, Tadeusz Średziński, Marek Pińczuk, Józef Borowski, Zbigniew Borowski, Tadeusz Borowski, Wojciech Matychowiec, Adam Borowski, Zdzisław Leszczyński, Andrzej Średziński. Serdecznie dziękuję za pomoc.
* Dziękuję za sprzątanie kościoła z ul. Białostockiej. W sobotę o godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszam z ul. Sportowej.
* W przyszłą niedzielę spotkanie z rodzicami młodzieży, która przygotowuje się do Bierzmowania.