03 Kwi

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 04.04.2021

 • Dziękuję za ofiary złożone na kościół 1500 zł. Bóg zapłać.
 • Dziękuję za ofiary złożone na kwiaty do Grobu Pańskiego 4060 zł. Pieniądze, które pozostały przeznaczone będą na czekające nas remonty.
 • Dziękuję za ofiary z jałmużny, które pozostały w parafii 700 zł i 70 zł ze sprzedaży paschałów. Przeznaczone te pieniądze będą na pomoc charytatywną.
 • Dziękuję za paczki żywnościowe. Zostały one przekazane osobom starszym.
 • Dziękuję za dekorowanie kościoła: Kazimierzowi Miśko, Henrykowi Kamińskiemu, Józefowi Danowskiemu, Bogdanowi Sasinowskiemu, Małgorzacie Bielawskiej.
 • Dziękuję za sprzątnięcie kościoła z ul. Kościelnej.
 • Dziękuję ministrantom i wszystkim uczestniczącym w adoracji Najświętszego Sakramentu, Odnowie w Duchu Świętym.
 • Dziękuję strażakom za całonocne czuwanie.
 • Dziękuję Tomaszowi Januszyk za ofiarowanie świecy paschalnej.
 • Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego obchodzi się przez 8 dni (oktawa).
 • W dzień powszedni Msze św. o godz. 18.00, po nich kolejny dzień nowenny przed Świętem Bożego Miłosierdzia.
 • Na drugi dzień świąt Msze św. jak w niedzielę. Po Mszy św. o godz. 11.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu. Taca na KUL i Centrum Pastoralno-Katechetyczne w Białymstoku.
 • W przyszłą niedzielę Święto Miłosierdzia Bożego. Puszka na Caritas.
 • W piątek post nie obowiązuje.
 • We wtorek będę odwiedzał osoby chore z Komunią św., które odwiedzam w pierwsze piątki miesiąca od godz. 9.00.
 • W sobotę o godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszam z Borowskich Żaków.
 • Wszystkim parafianom i przybyłym gościom składam najserdeczniejsze życzenia zdrowych i jak najbardziej radosnych i spokojnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Dużo nadziei i pokoju na każdy dzień.

 

28 Mar

Niedziela Palmowa 28.03.2021 r.

 • Niedziela Palmowa rozpoczyna obchody liturgiczne Wielkiego Tygodnia.
 • Nie będzie Drogi Krzyżowej w środę dla dzieci.
 • W poniedziałek, wtorek i środę od godz. 15.00 do 19.00 wystawienie w kościele Najświętszego Sakramentu.
 • W czwartek rozpoczyna się święte Triduum Paschalne. Msza św. Wieczerzy Pańskiej w kościele o godz. 18.00. Po Mszy św. adoracja w ołtarzu wystawienia. Za odśpiewanie hymnu: „Przed tak wielkim sakramentem można uzyskać odpust zupełny.
 • W Wielki Piątek dzień śmierci Pana Jezusa. Obowiązuje ścisły post od pokarmów mięsnych. Zachęcam do postu w Wielką Sobotę. Nabożeństwo w piątek o godz. 18.00. Za adorację krzyża można uzyskać odpust zupełny. W tym dniu o godz. 15.00 początek Nowenny do Miłosierdzia Bożego wraz z koronką.
 • W Wielką sobotę adoracja przy grobie od godz. 9.00 Uroczysta Wigilia Paschalna o godz. 20.00. Zabieramy ze sobą świece. Proszę strażaków o czuwanie przy Grobie Pana Jezusa.
 • Msza św. rezurekcyjna o godz. 6.00. W procesji wezmą udział tylko krzyż, pochodnie, ministranci i baldachim z kapłanem i Najświętszym Sakramentem. Pozostałe osoby pozostaną na swoich miejscach. W niedziele pozostałe Msze św. o godz. 11.30 i 14.00 w DPS. Wieczorem nie będzie Mszy św. w kościele.
 • Poświęcenie pokarmów w sobotę od godz. 9.00 Borowskie Żaki, zakończę w Bojarach. Bardzo proszę by w poświęceniu wzięło udział jak najmniej osób. W kościele o godz. 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 i 16.00. Ustawiamy się na zewnątrz wokół kościoła.
 • Zachęcam do całonocnej adoracji po Wigilii Paschalnej.
 • W naszym kościele limit obecnych na nabożeństwach to 16 osób. Pozostałe osoby powinny pozostać na zewnątrz kościoła. W kościele proszę o odstęp 1,5 m.
 • Proszę pozostać w domach na ten czas obostrzeń i uczestniczyć w nabożeństwach prze telewizję. Obowiązuje nadal dyspensa.
 • Osoby chore oprócz tych, które odwiedzam w pierwsze piątki odwiedzę ze spowiedzią i Komunią św. w środę o godz. 10.00. Proszę o zgłaszanie chorych.
 • Proszę radnych o pomoc w dekorowaniu kościoła. Zapraszam we wtorek o godz. 9.00.
 • Dziękuję za sprzątnięcie kościoła z ul. Kościelnej.
 • We wtorek o godz. 12.00 do sprzątania kościoła zapraszam z ul. Kościelnej od strony Doku Kultury.
 • Dziękuję za pozostałe ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego:
  Borowskie Żaki 220 zł.
  ul. Borowska 180 zł.
  Borowskie Olki, Wypychy i Cibory 410 zł
  Borowskie Michały 600 zł
  Borowskie Skórki 150 zł
  Bojary 230 zł
  ul. Białostocka 300 zł
  ul. 1-go Maja 400 zł
  ul. Surażska 510 zł
  ul. Polna i Spokojna 280 zł
  ul. Kolejowa 190 zł
  ul. Mickiewicza 410 zł
  Bóg zapłać.
 • Dziękuję radnym i innym osobom za zorganizowanie zbiórki.
 • Dziękuję strażakom za prace przy kościele.

 

Podziękowanie

W naszej Parafii została ostatnio wybudowana instalacja fotowoltaiczna, która będzie zasilać w energię elektryczną budynek plebanii. Całość kosztów inwestycji została pokryta ze środków Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z tym chciałbym podziękować Pani Prezes Magdalenie Tymińskiej oraz Panu Marszałkowi Województwa Podlaskiego Panu Stanisławowi Derehajło za umożliwienie i sfinansowanie budowy tejże instalacji fotowoltaicznej. Dziękuję też Zbigniewowi Skibko za jej wykonanie.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW
NA STÓŁ WIELKANOCNY

Przed wielkanocnym śniadaniem, pozostając w duchowej łączności z rodziną i bliskimi, można odmówić poniższą modlitwę, zamiast zwykłej «przed jedzeniem», dla podkreślenia uroczystego charakteru posiłku.

Osoba prowadząca rozpoczyna modlitwę i wszyscy żegnają się znakiem krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W. Amen.

(Modlitwę można poprzedzić odczytaniem Ewangelii o zmartwychwstaniu:
Mt 28, 1-10 lub J 20, 1-9)

Następnie przygotowuje obecnych i wypowiada modlitwę:

Nasz Pan, Jezus Chrystus, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości, której źródłem jest Jego zwycięstwo. Dla podkreślenia wielkości tej niedzieli, która jest uroczystością nad uroczystościami, chcemy spożyć świąteczne śniadanie.

Prośmy, aby sam Pan pobłogosławił nasze pokarmy, aby oddalił od nas widmo epidemii i napełnił nasze serca radością.

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, a w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu z apostołami, aby wraz z nimi spożyć posiłek.

Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność z nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.

Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, i spraw, abyśmy potrafili dzielić się z innymi wielkanocną radością, a kiedyś weszli na wieczną ucztę w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

21 Mar

V niedziela Wielkiego Postu 21.03.2021 r.

 • Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych.
 • Dziękuję za przygotowanie stołu rekolekcyjnego: Halinie Kamińskiej, Krystynie Łapińskiej, Krystynie Grabowskiej, Adamowi Goździk.
 • W czwartek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. o godz. 9.00 i 17.00. Na Mszach można podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Dzień Świętości Życia.
 • W piątek będzie Droga Krzyżowa o godz. 17.00.
 • W niedzielę, Niedziela Palmowa. Na Mszach św. poświęcenie palm. Nie będzie Drogi Krzyżowej ulicami Uhowa. Nie będzie konkursu na najładniejszą palmę.
 • Dziękuję za sprzątnięcie kościoła z ul. Szkolnej i Cmentarnej.
 • W sobotę o godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszam z ul . Kościelnej od strony rzeki.
 • Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego:
  ul. Kościelna, Sportowa, Cmentarna, Szkolna 430 zł.
  Borowskie Żaki 220 zł. Bóg zapłać.
 • Z soboty na niedzielę zmiana czasu. Msza św. w niedzielę o godz. 18.00.

 

14 Mar

IV niedziela Wielkiego Postu 14.03.2021 r.

 • W czwartek dzień imienin ks. Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego. Polecamy Bogu Dostojnego Solenizanta.
 • W piątek Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP.  Początek rekolekcji w naszej parafii. Poprowadzi je ks. dr Adam Szot. Msze św. o godz. 9.00, 11.30 dla dzieci i 17.00, potem Droga Krzyżowa.
 • W sobotę Msze św. w takich samych godzinach.
 • W piątek o godz. 11.15 rachunek sumienia dla dzieci i młodzieży. Proszę rodziców o przyprowadzenie dzieci młodszych i zadbanie o uczestnictwo młodzieży w piątek i sobotę na Mszach św. o godz. 11.30.
 • W sobotę po Mszy św. o godz. 9.00 Gorzkie Żale. Zachęcam do spowiedzi. Nie odkładajmy spowiedzi na niedzielę czy późniejszy czas.
 • Osoby chore będę odwiedzał z Komunią św. w Wielkim Tygodniu (oprócz tych, których odwiedzam w pierwsze piątki).
 • Dziękuję za sprzątnięcie kościoła z ul. Sportowej.
 • W czwartek o godz. 17.00 do sprzątania kościoła zapraszam z ul. Szkolnej i Cmentarnej.
 • Dziękuję za ofiary złożone na kościół 200 zł. Bóg zapłać.

 

07 Mar

III niedziela Wielkiego Postu 7.03.2021 r.

 • W poniedziałek Dzień Kobiet. Zachęcam do modlitwy.
 • W sobotę 8 rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Polecamy w modlitwie Ojca Świętego.
 • Dziękuję za sprzątnięcie kościoła z ul. Białostockiej.
 • W sobotę o o godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszam z ul Sportowej.
 • Dziękuję za ofiary złożone w tygodniu na kościół 800 zł. Bóg zapłać.
 • Dziękuję Sylwestrowi Bukłaho za pracę wykonane w kościele oraz Damianowi Sokołowskiemu.
 • Intencja dla kół żywego różańca: „O zdrowie dla chorych”.

 

28 Lut

II niedziela Wielkiego Postu 28.02.2021 r.

 • Taca dzisiejsza przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Białymstoku. Ofiary do puszek przeznaczone są na misje.
 • W czwartek Uroczystość św. Kazimierz Królewicza, Głównego Patrona Białostockiej Prowincji Kościelnej.
 • W piątek pierwszy piątek miesiąca. Od godz. 9.00 będę odwiedzał osoby chore z komunią św.
 • W sobotę pierwsza sobota miesiąca.
 • Dziękuję za sprzątnięcie kościoła z ul. Białostockiej.
 • W sobotę o godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszam z ul. Białostockiej numery nieparzyste.
 • Dziękuję za ofiary złożone na kościół 150 zł. Bóg zapłać.

 

 

21 Lut

I niedziela Wielkiego Postu 21.02.2021 r.

 • W następną niedzielę taca na Seminarium Duchowne w Białymstoku.
 • W poniedziałek święto Katedry św. Piotra Apostoła.
 • Zapraszam na Drogi Krzyżowe w środy o godz. 17.00 dla dzieci i w piątki o godz. 17.00 dla dorosłych.
 • Dziękuję za sprzątnięcie kościoła z ul Leśnej, Cichej i części Białostockiej.
 • W sobotę o godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszam z ul. Białostockiej numery parzyste.
 • Dziękuję za ofiary złożone w tygodniu na kościół 150 zł. Bóg zapłać.

 

14 Lut

VI niedziela zwykła 14.02.2021 r.

 • Dziękuję za ofiary złożone dla chorego dziecka 763 zł.
 • We wtorek w naszej parafii dzień wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. Msze św. o godz. 9.00 i 17.00. Przez cały dzień wystawiony będzie Najświętszy Sakrament. Zapraszam do nawiedzenia i adoracji.
 • W środę rozpoczyna się Wielki Post. Msze św. posypaniem głów popiołem godz. 9.00, 11.30 i 17.00. W tym dniu obowiązuje ścisły post.
 • Zachęcam do udziału w nabożeństwach pasyjnych. Gorzkie Żale w niedziele po Mszy św. o godz. 11.30 i 17.00. Droga Krzyżowa dla dorosłych w piątki o godz. 17.00, dla dzieci w środa (oprócz popielcowej) o godz. 17.00.
 • Rekolekcje naszej parafii w piątek, sobotę i V niedzielę Wielkiego Postu ( 19, 20, 21 marzec)
 • Bardzo proszę o powstrzymanie się w poście od picia alkoholu oraz do innych postanowień.
 • Dziękuję za sprzątniecie kościoła z ul. Borowskiej.
 • W sobotę o godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszam z ul. Leśnej, Cichej i części Białostockiej.
 • Dziękuje za ofiary złożone na potrzeby kościoła 550 zł. Bóg zapłać.

 

07 Lut

V niedziela zwykła 7.02.2021 r.

 • Intencja dla kół żywego różańca: „O ustanie w Polsce i na świecie pandemii koronawirusa”.
 • W poniedziałek od godz. 9.00 będę odwiedzał osoby chore z Komunią św.
 • W środę wspomnienie św. Scholastyki, Dziewicy.
 • W czwartek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Światowy Dzień Chorego. Msze św. o godz. 11.30 i 14.00 w DPS z udzieleniem sakramentu chorych. Zapraszam osoby starsze i chore na Mszę św. o godz. 11.30. Proszę o pomoc w dotarciu tych osób do kościoła.
 • W przyszłą niedzielę taca na fundusz remontowo-budowlany archidiecezji.
 • Dziękuję za ofiarowane klęczniki.
 • Dziękuję za sprzątnięcie kościoła z ul. Spokojnej.
 • W sobotę o godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszam z ul. Borowskiej.

 

31 Sty

IV niedziela zwykła 31.01.2021 r.

 • We wtorek święto Ofiarowania Pańskiego-Matki Bożej Gromnicznej. Dzień Życia Konsekrowanego. Taca na zakony klauzurowe. Msze św. o godz. 9.00 i 17.00 z poświęceniem gromnic. Można nabyć gromnice w cenie 6 zł. para.
 • W środę wspomnienie św. Błażeja. Na Mszy św. o godz. 7.00 błogosławieństwo i modlitwy za osoby chore na gardło.
 • W piątek wspomnienie św. Agaty Dziewicy i Męczennicy. Pierwszy piątek miesiąca. Msza św. tyko o godz. 17.00 z obrzędem poświęcenia chleba i wody ku czci św. Agaty.
 • W sobotę wspomnienie św. Męczenników Pawła Miki i Towarzyszy. Pierwsza sobota miesiąca.
 • W niedzielę pierwsza niedziela miesiąca po sumie modlitwa kół różańcowych.
 • Dziękuję rodzinie Leszczyńskich za odgarnięcie śniegu oraz Januszowi Borowskiemu i Wiesławowi Tarasiuk.
 • Dziękuję za sprzątnięcie kościoła z ul. Polnej oraz kwiaty z pogrzebu.
 • W sobotę o godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszam z ul. Spokojnej.
 • W przyszłą niedziele po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie z rodzicami dzieci przygotowującymi się do przyjęcia I Komunii św.
 • Dziękuję za rozebranie dekoracji w kościele: Maciejowi Mierzejewskiemu, Kazimierzowi Miśko, Sławomirowi Olszewskiemu, Henrykowi Kamińskiemu, Jerzemu Szyluk, Mirosławowi Szyluk, Wiesławowi i Celinie Maj, Krystynie Grabowskiej, Ryszardowi i Bożenie Puciłowskim.
 • Dziękuję za ofiary złożone na kościół podczas spotkań kolędowych w kościele 41350 zł i ofiary złożone dla mnie. Bóg zapłać.  W poniedziałek 8 lutego.