Budowa pochylni dla niepełnosprawnych

Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy zabytkowym kościele parafialnym p.w.  Świętego Wojciecha biskupa I męczennika w Uhowie Oś priorytetowa viii. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 8.6 inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Cel projektu: zachowanie zabytkowego budownictwa sakralnego poprzez dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych WSKAŹNIKI PRODUKTU: Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [szt.] – 1 szt. WSKAŹNIK REZULTATU … Czytaj dalej Budowa pochylni dla niepełnosprawnych