10 maj

V niedziela Wielkanocna 10.05.2020 r.

* W czwartek święto św. Macieja Apostoła.
* W sobotę święto św. Andrzeja Boboli, Kapłana i Męczennika. Mszę św. z godz. 14.00 za zmarłych z rodziny Toczko i Kowalewicz odprawię o godz. 7.00.
* Dziękuję za sprzątnięcie kościoła i kwiaty z Bojar.
* W sobotę o godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszam z ul. 1-go Maja numery parzyste.
* Dziękuję za ofiary złożone na kościół Także przez przelew internetowy 1850 zł. Bóg zapłać. W tygodniu zapłaciłem 3500 zł – ostatnia rata- spłata pożyczki Kurii 200000 zł.
* Zapraszam do korzystania z sakramentu pojednania spowiadam przed Mszą godz. 18.00 lub na umówiony termin spowiedzi przez telefon.
* Do 25 maja 2020 r. zostaje przedłużona dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. w kościele. W zamian uczestniczymy we Mszy św. w telewizji.

Nowe zarządzenie Arcybiskupa Metropolity

Arcybiskup Metropolita Białostocki Tadeusz Wojda wydał kolejne zarządzenia, którymi należy się kierować w organizowaniu życia parafialnego w czasie trwania stanu epidemii.

Nowe zarządzenie Arcybiskupa Metropolity
fot. © Teresa Margańska

Kolejne znoszenie przez organy państwowe ograniczeń epidemiologicznych pozwalają patrzeć z większą nadzieją na szybszą normalizację życia religijnego w naszych parafiach. Dziękujemy za to Panu Bogu, ale też i nie ustajemy w modlitwie, aby pandemia koronawirusa ustąpiła całkowicie. W związku z powyższym przesyłam nowe rozporządzenia, którymi należy się kierować w organizowaniu życia parafialnego.


1.
Do 25 maja 2020 r. zostaje przedłużona dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Biorący udział w liturgii powinni zachować obowiązujące przepisy sanitarne.

2. Zachęcam do podjęcia wysiłku przywracania rzeczywistego życia sakramentalnego. Należy więc uczynić wszystko, co możliwe, aby wierni korzystali z Mszy św. i innych sakramentów, w dni powszednie, w oczekiwaniu na decyzję, kiedy w niedzielę będzie można bez ograniczeń uczestniczyć w Eucharystii. Przestrzeń wirtualna nie może zastąpić rzeczywistego uczestnictwa we Mszy św., a jest sposobem przetrwania w postawie pragnienia większego dobra, jakie daje realne bycie we wzajemnej wspólnocie miłości i sakramentów.

3. Przypominam, że dopuszcza się, na prośbę rodziców, możliwość organizowania I Komunii św. indywidualnej lub w małych grupach z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Decyzję w tej sprawie podejmuje miejscowy Proboszcz w uzgodnieniu z rodzicami, uwzględniając aktualne przepisy sanitarne.

4. Zalecam, aby w niedzielę 17 maja 2020 r. we wszystkich kościołach parafialnych Archidiecezji została odprawiona Msza św. w intencji dziękczynnej w 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II.

5. Do odwołania zawieszam organizowanie Sakramentu Bierzmowania.

6. Zostają odwołane:

  • Piesza Pielgrzymka Kobiet do Świętej Wody 23 maja 2020 r.
  • IX Archidiecezjalna Pielgrzymka Dzieci Pierwszkomunijnych do Sokółki 6 czerwca 2020 r.
  • V Rowerowa Pielgrzymka do Różanegostoku w dniach 20-21 czerwca 2020 r.
  • XL Piesza Pielgrzymka do Różanegostoku w dniach 26-28 czerwca 2020 r.
  • XXIV Archidiecezjalna Piesza Pielgrzymka Rodzin do Juchnowca 4 lipca 2020 r.
  • Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę „Rowerymka” w dniach 3-10 sierpnia 2020 r.
  • XXXIV Białostocka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę w dniach 30 lipca – 12 sierpnia 2020 r.
  • XXVIII Ekumeniczna Piesza Pielgrzymka do Wilna w dniach 16-25 sierpnia 2020 r.

Wszystkim wyrażam wdzięczność za podejmowane inicjatywy duszpasterskie, również te za pośrednictwem środków komunikacji społecznej, aby w tym trudnym czasie epidemii koronawirusa, zapewnić wiernym stały kontakt ze Słowem Bożym i uczestnictwo w życiu sakramentalnym.

Wszystkich otaczam modlitwą i z serca błogosławię

Abp Tadeusz Wojda
METROPOLITA BIAŁOSTOCKI