04 kw.

Niedziela Palmowa 5.04.2020 r.

* W środę o godz. 9.00 dekorowanie kościoła na święta. Proszę radnych o pomoc. O godz. 12.00 sprzątanie kościoła. Zapraszam z Borowskich Olków.
* W czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00.
* W piątek obowiązuje ścisły post. Nabożeństwo Męki Pańskiej o godz. 15.00. Adorujemy krzyż Pana Jezusa do godz. 20.00. Za uklęknięcie przed krzyżem czy skłon można uzyskać odpust zupełny. Początek nowenny przed uroczystością Miłosierdzia Bożego.
* W sobotę nie będzie poświęcenia pokarmów.
* Wigilia Paschalna o godz. 20.00. Od godz. 22.00 adoracja indywidualna Najświętszego Sakramentu do godz. 6.00. Przez cały czas jest otwarty kościół i możliwość modlitwy.
* Proszę o pozostanie w domach i uczestnictwo w nabożeństwach poprzez transmisję telewizyjną. W kościele może pozostawać 5 osób.
* W niedziele Msze św. o godz. 6.00. Nie będzie procesji i o 11.30. W Domu Pomocy Społecznej o godz. 14.00. Nie będzie wieczornej Mszy św.
* Na drugi dzień świąt o godz. 9.00, 11.30 i 18.00.
* Dziękuję za ofiary złożone na kościół 500 zł. Bóg zapłać.
* Dziękuję za ofiary na kwiaty do grobu pańskiego:
ul. Mickiewicza 660 zł,
ul. Kościelna, Sportowa, Cmentarna i Szkolna 510 zł,
ul. Białostocka 355 zł,
ul. Polna i Spokojna 300 zł,
ul. Surażska 400 zł. Bóg zapłać.
* Dziękuję za ofiarowany kamień do grobu pańskiego Andrzejowi Bogusz.
* Intencja dla kół żywego różańca: „O łaskę przezwyciężenia pandemi koronawirusa w Polsce i na świecie.”

Błogosławieństwo pokarmów:

* W niedzielę przed śniadaniem wielkanocnym najlepiej żeby uczynił to ojciec rodziny. Tekst modlitwy poniżej:

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,
t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.
 
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
 
Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.