28 mar

Niedziela Palmowa 28.03.2021 r.

 • Niedziela Palmowa rozpoczyna obchody liturgiczne Wielkiego Tygodnia.
 • Nie będzie Drogi Krzyżowej w środę dla dzieci.
 • W poniedziałek, wtorek i środę od godz. 15.00 do 19.00 wystawienie w kościele Najświętszego Sakramentu.
 • W czwartek rozpoczyna się święte Triduum Paschalne. Msza św. Wieczerzy Pańskiej w kościele o godz. 18.00. Po Mszy św. adoracja w ołtarzu wystawienia. Za odśpiewanie hymnu: „Przed tak wielkim sakramentem można uzyskać odpust zupełny.
 • W Wielki Piątek dzień śmierci Pana Jezusa. Obowiązuje ścisły post od pokarmów mięsnych. Zachęcam do postu w Wielką Sobotę. Nabożeństwo w piątek o godz. 18.00. Za adorację krzyża można uzyskać odpust zupełny. W tym dniu o godz. 15.00 początek Nowenny do Miłosierdzia Bożego wraz z koronką.
 • W Wielką sobotę adoracja przy grobie od godz. 9.00 Uroczysta Wigilia Paschalna o godz. 20.00. Zabieramy ze sobą świece. Proszę strażaków o czuwanie przy Grobie Pana Jezusa.
 • Msza św. rezurekcyjna o godz. 6.00. W procesji wezmą udział tylko krzyż, pochodnie, ministranci i baldachim z kapłanem i Najświętszym Sakramentem. Pozostałe osoby pozostaną na swoich miejscach. W niedziele pozostałe Msze św. o godz. 11.30 i 14.00 w DPS. Wieczorem nie będzie Mszy św. w kościele.
 • Poświęcenie pokarmów w sobotę od godz. 9.00 Borowskie Żaki, zakończę w Bojarach. Bardzo proszę by w poświęceniu wzięło udział jak najmniej osób. W kościele o godz. 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 i 16.00. Ustawiamy się na zewnątrz wokół kościoła.
 • Zachęcam do całonocnej adoracji po Wigilii Paschalnej.
 • W naszym kościele limit obecnych na nabożeństwach to 16 osób. Pozostałe osoby powinny pozostać na zewnątrz kościoła. W kościele proszę o odstęp 1,5 m.
 • Proszę pozostać w domach na ten czas obostrzeń i uczestniczyć w nabożeństwach prze telewizję. Obowiązuje nadal dyspensa.
 • Osoby chore oprócz tych, które odwiedzam w pierwsze piątki odwiedzę ze spowiedzią i Komunią św. w środę o godz. 10.00. Proszę o zgłaszanie chorych.
 • Proszę radnych o pomoc w dekorowaniu kościoła. Zapraszam we wtorek o godz. 9.00.
 • Dziękuję za sprzątnięcie kościoła z ul. Kościelnej.
 • We wtorek o godz. 12.00 do sprzątania kościoła zapraszam z ul. Kościelnej od strony Doku Kultury.
 • Dziękuję za pozostałe ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego:
  Borowskie Żaki 220 zł.
  ul. Borowska 180 zł.
  Borowskie Olki, Wypychy i Cibory 410 zł
  Borowskie Michały 600 zł
  Borowskie Skórki 150 zł
  Bojary 230 zł
  ul. Białostocka 300 zł
  ul. 1-go Maja 400 zł
  ul. Surażska 510 zł
  ul. Polna i Spokojna 280 zł
  ul. Kolejowa 190 zł
  ul. Mickiewicza 410 zł
  Bóg zapłać.
 • Dziękuję radnym i innym osobom za zorganizowanie zbiórki.
 • Dziękuję strażakom za prace przy kościele.

 

Podziękowanie

W naszej Parafii została ostatnio wybudowana instalacja fotowoltaiczna, która będzie zasilać w energię elektryczną budynek plebanii. Całość kosztów inwestycji została pokryta ze środków Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z tym chciałbym podziękować Pani Prezes Magdalenie Tymińskiej oraz Panu Marszałkowi Województwa Podlaskiego Panu Stanisławowi Derehajło za umożliwienie i sfinansowanie budowy tejże instalacji fotowoltaicznej. Dziękuję też Zbigniewowi Skibko za jej wykonanie.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW
NA STÓŁ WIELKANOCNY

Przed wielkanocnym śniadaniem, pozostając w duchowej łączności z rodziną i bliskimi, można odmówić poniższą modlitwę, zamiast zwykłej «przed jedzeniem», dla podkreślenia uroczystego charakteru posiłku.

Osoba prowadząca rozpoczyna modlitwę i wszyscy żegnają się znakiem krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W. Amen.

(Modlitwę można poprzedzić odczytaniem Ewangelii o zmartwychwstaniu:
Mt 28, 1-10 lub J 20, 1-9)

Następnie przygotowuje obecnych i wypowiada modlitwę:

Nasz Pan, Jezus Chrystus, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości, której źródłem jest Jego zwycięstwo. Dla podkreślenia wielkości tej niedzieli, która jest uroczystością nad uroczystościami, chcemy spożyć świąteczne śniadanie.

Prośmy, aby sam Pan pobłogosławił nasze pokarmy, aby oddalił od nas widmo epidemii i napełnił nasze serca radością.

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, a w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu z apostołami, aby wraz z nimi spożyć posiłek.

Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność z nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.

Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, i spraw, abyśmy potrafili dzielić się z innymi wielkanocną radością, a kiedyś weszli na wieczną ucztę w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.