17 kw.

Niedziela Miłosierdzia Bożego 19.04.2020 r.

* Kończy się oktawa Zmartwychwstania Pańskiego.
* W tygodniu Msze św. o godz. 7.00.
* W czwartek liturgiczna Uroczystość św. Wojciecha B.M. patrona naszej parafii.
* W piątek Uroczystość św. Jerzego Męczennika. Post w tym dniu nie obowiązuje.
* W sobotę święto św. Marka Ewangelisty.
* W niedzielę także będę odprawiał z uroczystości św. Wojciecha tak jak to czyniliśmy przenosząc odpust na niedzielę.
* Dziękuję za sprzątnięcie kościoła z Borowskich Wypychów.
* W sobotę o godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszam z Borowskich Skórek.
* Dziękuje za ofiary złożone w tygodniu na kościół 900 zł. Bóg zapłać.
* Od poniedziałku w naszym kościele możne uczestniczyć 17 osób plus ministranci. Zapraszam.
* Zgodnie z zarządzeniem ks. Arcybiskupa (umieszczone poniżej) możliwa jest pierwsza Komunia dzieci indywidualnie lub w mniejszych grupach.

Nowe zarządzenie Metropolity Białostockiego

| autor: ArchiBial.pl

Arcybiskup Metropolita Białostocki Tadeusz Wojda wydał kolejne zarządzenie dotyczące m. in. udziału wiernych w  nabożeństwach, udzielania sakramentów i pielgrzymek w czasie trwania stanu epidemi.

Nowe zarządzenie Metropolity Białostockiego
fot. © Teresa Margańska

W związku ze stopniowym wycofywaniem przez organy państwowe ograniczeń wynikających z trwającego stanu epidemii, częściowo modyfikuję dotychczasowe rozporządzenia. Mając na uwadze dobro duchowe i bezpieczeństwo wiernych i kapłanów Archidiecezji Białostockiej postanawiam co następuje:

1. Do dnia 11 maja 2020 r. zostaje przedłużona dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Gorąco zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. transmitowanej przez środki społecznego przekazu.

2. Nowe rozporządzenia organów państwowych pozwalają na zwiększenie ilości wiernych uczestniczących w zgromadzeniach liturgicznych. Ilość osób biorących udział w liturgii powinna być ustalona zgodnie z metrażem powierzchni kościoła, biorąc pod uwagę 1 osobę na 15m2. Uczestnicy zgromadzeń liturgicznych mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowania odpowiedniej odległości (min. 2 m). Obowiązek ten nie dotyczy celebransa i osób posługujących w liturgii w czasie pełnienia ich funkcji. W innych przestrzeniach posługi duszpasterskiej np. przyjmowanie interesantów w kancelarii kapłana obowiązuje zakrywanie ust i nosa.

3. Na prośbę rodziców dopuszcza się możliwość organizowania I Komunii św. indywidualnej lub w małych grupach z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Decyzję w tej sprawie podejmuje miejscowy Proboszcz w porozumieniu z rodzicami dzieci, uwzględniając aktualne zarządzenia organów państwowych.

4. Do odwołania należy zawiesić organizację Sakramentu Bierzmowania.

5. Zostaje odwołana VIII Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku przewidziana na dzień 19 kwietnia 2020 r.

6. XXVII Piesza Pielgrzymka mężczyzn do Krypna zaplanowana na dzień 2 maja 2020 r. nie odbędzie się w przewidzianym terminie.

7. Przypominam, że na każdy wywiad i wypowiedź do mediów dotyczące nauki katolickiej lub obyczajów kapłani Archidiecezji mają uzyskać zgodę Arcybiskupa Metropolity Białostockiego (KPK 772 § 2, 804 § 1 i 831 § 2). Wymagana zgoda dotyczy również wszelkich transmisji liturgicznych poprzez środki społecznego przekazu. Wymóg ten nie obejmuje transmisji liturgicznych przeprowadzanych za pomocą mediów parafialnych.

Dziękuję Kapłanom za ofiarną posługę w czasie Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych. Siostrom zakonnym i wiernym świeckim dziękuję za okazane zrozumienie, ofiarną modlitwę i przykładną postawę chrześcijańską. W związku z trudną sytuacją gospodarczą apeluję do Wszystkich o zwrócenie szczególnej uwagi na potrzebujących i ubogich.

Wszystkich otaczam modlitwą i z serca błogosławię.

Abp Tadeusz Wojda
METROPOLITA BIAŁOSTOCKi